Printer-friendly version

Słownik zawiera pojęcia matematyczne występujące w programie szkoły ponadgimnazjalnej. Słownik jest w trakcie budowy, w miarę możliwości będzie uzupełniany smile.Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Z

Zbiór liczb naturalnych

Zbiorem liczb naturalnych nazywamy zbiór N=\{0, 1, 2, 3, 4, 5, ...\}

Zbiór wartości funkcji

...