Printer-friendly version

Słownik zawiera pojęcia matematyczne występujące w programie szkoły ponadgimnazjalnej. Słownik jest w trakcie budowy, w miarę możliwości będzie uzupełniany smile.Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

O

Odległość punktu od prostej

Odległość punktu P(x_0;y_0) od prostej k o równaniu {Ax+By+C=0}, gdzie A^2+B^2>0 wyraża się wzorem: d(P;k)=\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}

Okrąg

Definicja:
Okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punktów P płaszczyzny, których odległość od środka jest równa promieniowi, czyli zbiór wszystkich punktów P płaszczyzny spełniających warunek |PS|=r.

Równanie okręgu o środku S(a;b) i promieniu \ r>0:

postać kanoniczna:
(x-a)^2+(y-b)^2=r^2}

postać ogólna:
x^2+y^2-2ax-2by+c=0, gdzie \ r=\sqrt{a^2+b^2-c} i \ a^2+b^2-c>0

Okresowość funkcji

...

Ostrosłup prosty

Definicja:
Ostrosłupem prostym nazywamy ostrosłup spełniający dwa warunki:
  1. na podstawie ostrosłupa można opisać okrąg,
  2. spodek wysokości ostrosłupa znajduje się w środku okręgu opisanego na podstawie.
Twierdzenie 1:
Ostrosłup jest prosty \iff wszystkie jego krawędzie boczne mają jednakową długość.

Twierdzenie 2:
Ostrosłup jest prosty \iff wszystkie jego krawędzie boczne są nachylone do płaszczyzny podstawy pod tym samym kątem.