Thursday, 17 June 2021, 8:32 AM

Site: Platforma edukacyjna I LO w Jaśle
Course: Platforma edukacyjna I LO w Jaśle (Platforma edukacyjna I LO w Jaśle)
Glossary: Szkolny słownik matematyczny

K

Kombinacje

Definicja
Kombinacją k-elementową bez powtórzeń zbioru n-elementowego, gdzie k,n\in{N_+} i k\leqslant{n} nazywamy każdy k-elementowy podzbiór utworzony z różnych elementów danego zbioru.

Twierdzenie
Liczba C^k_n k-elementowych kombinacji bez powtórzeń zbioru n-elementowego (n\in{N_+}) wyraża się wzorem:
C^k_n={n\choose k}


Koło

Nierówność opisująca koło o środku S(a;b) i promieniu r>0:

postać kanoniczna:
(x-a)^2+(y-b)^2\leq{r^2}

postać ogólna:
x^2+y^2-2ax-2by+c\leq0, gdzie \ r=\sqrt{a^2+b^2-c} i \ a^2+b^2-c>0