Printer-friendly version

Złote myśli, cytaty, przysłowia, dobre rady,...Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Z

Zdolny

Zdolny tworzy,
niezdolny - poucza.
George Bernard Shaw

Ż

Życie

Życie bez radości jest jak długa podróż bez gospody.
Demokryt z Abdery

Z

Złoto

Złoto sprawdzamy w ogniu, przyjaźń w nieszczęściu.
Isokrates