Printer-friendly version

Złote myśli, cytaty, przysłowia, dobre rady,...Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  ...  5  6  7  8  9  10
  ALL

W

Wiedza

Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają.
Heraklit z Efezu

Wszystko

Wszystko, co doskonałe,
dojrzewa powoli.
Arthur Schopenhauer

Wykształcenie

Wykształcenie to dobro, którego nikt nie jest w stanie nas pozbawić.
Menander

Wyobraźnia

Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy.
Albert Eistein

Wypisz

Wypisz to w swoim sercu, że każdy dzień jest najlepszym dniem w roku.

Ralph Waldo Emerson

Z

Zdolny

Zdolny tworzy,
niezdolny - poucza.
George Bernard Shaw

Ż

Życie

Życie bez radości jest jak długa podróż bez gospody.
Demokryt z Abdery

Z

Złoto

Złoto sprawdzamy w ogniu, przyjaźń w nieszczęściu.
Isokrates

Ł

Łatwo

Łatwo z domu rzeczywistości zajść do lasu matematyki, ale nieliczni tylko umieją wrócić.

Hugo Steinhaus


Page: (Previous)   1  ...  5  6  7  8  9  10
  ALL