| Friday, 12 January 2018 |
Global event
Zebranie Rady Pedagogicznej
00:00
 

Zatwierdzenie klasyfikacji śródrocznej

Global event
Spotkanie z rodzicami
16:00